top of page

Điều Trị Chuyên Sâu

This service is not available, please contact for more information.
  • 65 Đồng Việt Nam
  • Online

Service Description

CẤY GHÉP IMPLANT Cấy ghép implant là giải pháp giúp khôi phục tình trạng mất 1 răng hoặc nhiều răng. Bằng việc sử dụng chân răng nhân tạo implant để thay thế sẽ giúp hạn chế tiêu xương hàm. Đồng thời, đảm bảo chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho hàm răng.


Upcoming Sessions

bottom of page